Πνευματιστικές Επικοινωνίες

Αποσπάσματα από το βιβλίο του Ουϊλλιαμ Τζατζ "Ωκεανός της Θεοσοφίας", όπως έγινε από τον Ντάλλας Τένμπρεκ

© blavatsky.gr 
Επιτρέπεται η αντιγραφή αποσπασμάτων υπό τον όρο ότι δεν γίνονται αλλαγές, δεν προστίθενται λέξεις ή εικόνες και ότι η πηγή αναγράφεται πλήρως και σωστά.