Διακήρυξη U.L.T.

Η τακτική αυτής της Ομάδας είναι η αφοσίωση προς τον σκοπό της Θεοσοφίας, και δεν έχει κάποια εξάρτηση από οποιαδήποτε Θεοσοφική οργάνωση. Είναι πιστή στους μεγάλους ιδρυτές του Θεοσοφικού Κινήματος και δεν έχει διαφωνίες ή διαφορές που να οφείλονται σε προσωπικές απόψεις.

Το έργο που διαχειρίζεται και ο στόχος στον οποίο προσβλέπει, είναι τόσο δυνατά και ευγενικά ώστε δεν υπάρχει χρόνος και ροπή προς αντίθετες απόψεις.

Το έργο και ο στόχος του είναι η αφομοίωση των θεμελιωδών αρχών της Θεοσοφικής διδασκαλίας και η εφαρμογή τους διαμέσου μιας αληθέστερης πραγμάτωσης του ΕΑΥΤΟΥ, που είναι η βαθιά πεποίθηση για την Παγκόσμια Αδελφότητα.

Πιστεύει ότι η βάση για την ένωση των Θεοσόφων, ανεξάρτητα από χρόνο και τρόπο, είναι «η ομοιότητα του στόχου, της πρόθεσης και της διδασκαλίας». Για τούτο δεν έχει ούτε Καταστατικό, ούτε Κανόνες ή υπεύθυνους, αλλά μόνο δεσμό ανάμεσα στους εταίρους της  είναι αυτή η κοινή βάση. Και προσβλέπει στη διάδοση αυτής της ιδέας ανάμεσα στους Θεόσοφους για την προαγωγή της Αδελφότητας.

Θεωρεί Θεόσοφους όλους όσους βρίσκονται στην υπηρεσία της Ανθρωπότητας, δίχως διάκριση φυλής, πίστης, φύλου ή οργάνωσης και

Καλωσορίζει στην εταιρεία όσους συμφωνούν με τους δηλωμένους σκοπούς της και όσους επιθυμούν να συμμετέχουν μελετώντας ή με άλλο τρόπο ώστε να είναι όσο το δυνατό καταλληλότεροι να βοηθήσουν και να διδάξουν τους άλλους.

«Ο πραγματικός Θεόσοφος δεν ανήκει σε μια λατρεία ή σε μια θρησκευτική ομάδα, ανήκει στον καθένα και σε όλα

© blavatsky.gr 
Επιτρέπεται η αντιγραφή αποσπασμάτων υπό τον όρο ότι δεν γίνονται αλλαγές, δεν προστίθενται λέξεις ή εικόνες και ότι η πηγή αναγράφεται πλήρως και σωστά.